logohvo

Archeologie

         Archeo Kr Ouderk werkruimte 6 11 17930

Werkgroepen Archeologie Krimpen aan de IJssel & Ouderkerk aan den IJssel

Het doel van archeologisch onderzoek is het behouden, reconstrueren en duiden voor het nageslacht van de overblijfselen die bij opgravingen worden gevonden. In de vorm van Archeologische waarden- en verwachtingskaarten is per gemeente aangegeven waar hoge, midden en lage verwachtingen van archeologische vondsten zich zouden kunnen bevinden.
.
De Werkgroepen Archeologie proberen daartoe het verleden van Krimpen- en van Ouderkerk a/d IJssel in kaart te brengen en voor het publiek beschikbaar te stellen. Dat doet zij door:
• omgevingsonderzoek in Krimpen- en in Ouderkerk a/d IJssel
• door literatuuronderzoek
• door (mogelijke) levering van een actieve bijdrage aan professionele instanties bij opgraving
• door het verrichten van veldonderzoek.

Bij bodemvondsten voeren deze Werkgroepen zelfstandig nazorg uit in de vorm van:
 * conservering
 * determinering
 * verslaglegging
 * archivering.

Tot nu toe zijn de werkgroepen betrokken geweest bij een aantal opgravingen, zoals Werf Duyvendijk, IJsseldijk 190, Widek Bibia, De Wilgen, Prinsessenpark, Veerdam.

Onze Werkgroepen Archeologie zoeken versterking van haar enthousiaste teams met vrijwilligers die archeologie leuk vinden, zonder specialist op dit terrein te hoeven zijn. Wij zijn op zoek naar amateurs die veldonderzoek willen (helpen) doen, die in ons atelier ondersteuning willen geven bij het schoonmaken en conserveren, die determineren (herkomst vaststellen) van vondsten ter hand willen nemen gekoppeld aan het zoeken in allerhande literatuur om tot een oordeel te kunnen komen. Kortom, heeft u altijd al in de grond willen wroeten naar “schatten” en interesseert het determineren van vondsten u, kom dan eens langs bij ons atelier voor een kennismaking, tel.nr. 0180.683281.