logohvo

Nieuws

 
 
Statutaire ledenavond met lezing op Vrijdag 13 maart 2020
in De Drie Maenen, Abelenlaan 1, 2935 SB, Ouderkerk a/d IJssel
Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 u.
Bij binnenkomst wordt U een kop koffie/thee aangeboden. Introducés zijn welkom.
 
Programma:
20.00.   Opening door de voorzitter.
             1. Mededelingen van het bestuur.
             2. Financiën:
              * vaststelling jaarcijfers 2019 en begroting 2020
              *verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe.
             3. Aftredend en herkiesbaar: Theo Bakkers en Nico Holdermans.
            
20.15.  ‘Als een ooievaar op het dak van de Dorpskerk, over de Joodse familie Van Blankenstein in Ouderkerk’.
Lezing door Elsemarije Meijer; zij heeft onderzoek gedaan naar de familie Van Blankenstein, die 100 jaar lang een slagerij in Ouderkerk had. Twee leden van de familie zaten in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken in Ouderkerk.
 
21.00.  Pauze.
 
21.30.  ‘Zij die vielen… Ouderkerkse oorlogsslachtoffers’.
Nico Holdermans, Aagje Lingen en Arie Jan Meijer vertellen over Ouderkerkers, die in de oorlog omkwamen als gevolg van oorlogshandelingen. Soms dicht bij huis, soms ver weg in het buitenland.
 
22.15.  Einde van de ledenavond.
 
thumbnail Vliegtuigbom206
 
Het verslag van de ledenbijeenkomst met lezing en film van vrijdag 8 november 2019 is te zien onder Activiteiten/Ledenbijeenkomsten
 
 ==================================================================================================
 
 
Voor een terugblik op Open Monumentendag 2019 zie de rubriek Overigen
 
IMG 3134 Medium
 
=========================================================================================
 
Werkgroepen
 
Driemaal per jaar komen onze werkgroepen bijeen in onze oudheidskamer om ervaringen en kennis uit te wisselen en de voortgang van de onderzoekprojecten te bespreken.
Het eerstvolgende werkoverleg vindt plaats op maandag 2 maart 2020, s'avonds om 19.30 uur in de Dorpsstraat 19. U bent ook als geinteresseerde van harte welkom.
Wij zijn op zoek naar mensen, die lid van een werkgroep willen worden. Heeft U belangstelling hiervoor, meldt U dan bij de voorzitter Jan Suyderhoud tel: 0180 681901
 
===========================================================================================
 
Vrijwilligers

Het bestuur en vrijwilligers zijn al vele jaren voor onze vereniging actief bezig. Ze worden steeds een jaartje ouder en zullen op een moment, als gevolg van hun leeftijd, helaas terugtreden.
Zonder een compleet bestuur en voldoende vrijwilligers komt een vereniging in gevaar en gaat ook veel kennis en kunde verloren.
Het is daarom van groot belang nu al uit te kijken naar mannen of vrouwen, die  vrijwilligerstaken willen uitvoeren en eventueel ook bestuurstaken overnemen.
Kennis van onze historie is niet een eerste vereiste, wel interesse daar voor.
Wij vragen om hier eens over na te denken en contact met ons op te nemen.
Wij kunnen dan gezamenlijk besluiten welke werkzaamheden het meest geschikt en interessant zijn.
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met één van onze bestuursleden voor inlichtingen of het maken van een afspraak.