logohvo

Startpagina

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL
oudkerkklogo99b

Een historisch dorp van boeren, burgers, schippers en steenbakkers
Graag nodigen wij u uit onze site te verkennen d.m.v. de menubalk aan de linkerzijde.

Houd(t) Ouderkerks historie levend

Het dorp Ouderkerk aan den IJssel telt ruim 5600 inwoners. De oudste vermelding van Ouderkerk is van 17 oktober 1263 in een akte van de Utrechtse St. Salvatorkerk of Oudmunster met betrekking tot een nieuwe pastoorsbenoeming in het dorp. Op 17 oktober 2013 werd dit feit herdacht in de dorpskerk en werd "750 jaar Ouderkerk" feestelijk gevierd met vele activiteiten, herdenkingen en een dorpsfeest rondom de kerk. Sinds 1 januari 2015 is Ouderkerk een van de kernen van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

Bij de stichting van het dorp heeft de IJssel als uitgangspunt gediend. In de loop van de eeuwen heeft het dorp een agrarisch karakter gehad en in zekere zin tot nu behouden. Ook de binnenscheepvaart heeft, uiteraard mede bepaald door de ligging van het dorp aan de rivier, een belangrijke stempel op de dorpsgemeenschap gedrukt.

Wat betreft het ontstaan van het dorp, daar zijn weinig concrete gegevens over bekend. Het enige wat gesteld kan worden is dat het tegenwoordige schip van de Dorpskerk uit het begin van de 12e eeuw dateert. In de Dorpskerk, welke met die van Sassenheim tot de oudste kerken van Zuid-Holland wordt gerekend, bevindt zich een graftombe (praalgraf) van de graven van Nassau (Lalecq). Op de plaats van het tegenover gelegen voormalig cafe "De Harmonie" stond vroeger 't Herenhuis, vermoedelijk het oude veerhuis, waarin tevens een herberg was gevestigd en de rechtkamer was ondergebracht. In het huis ernaast Dorpsstraat 19, het oudste pand van het dorp, bevindt zich de Oudheidskamer van de Historische Vereniging.

Voor 1541 had Ouderkerk aan den IJssel reeds een school. Ouderkerk aan den IJssel telde vroeger vele watermolens, welke na 1916 allemaal zijn afgebroken. Aan de rivierzijde stonden 2 industrie molens, welke aan het dorpsbeeld een karakteristiek gezicht gaven. De laatste molen is in 1958 door brand verloren gegaan.

Langs de Hollandsche IJssel lagen in Ouderkerk aan den IJssel vroeger zes steenfabrieken. Namen als de Schans, Spreeuwenhoek, Doornboom, Dikken Boom, Groenplaats en Molenplaats herinneren hier nog aan.

Na de stormvloed van 1916 werd de dijk aanmerkelijk opgehoogd. Hierdoor verloor vooral de Dorpsstraat veel van zijn aanzien. Tijdens de watersnood van 1953 vond nabij de voormalige Gereformeerde Kerk een dijkdoorbraak plaats, een herdenkingsbord markeert deze plek.

Laatste update 19 juli 2024