logohvo

Overigen

 

OPEN MONUMENTENDAG 2023

Op zaterdag 9 September 2023 was het Open Monumenten Dag.

Het thema van deze Open Monumentendag was: Levend erfgoed Als monumenten konden praten. De verhalen van de monumenten werden centraal gesteld met gebeurtenissen die in en rondom het monument hebben plaatsgevonden. Voor het eerst werden op deze dag al vroeg tropische temperaturen bereikt. Dit was te merken aan de deelnemers, die dit keer al vroeg op pad gingen. Er werd genoten van de bezienswaardigheden en van de vaartochten met een verkoelend windje op het water. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd, net als voorgaande jaren, van gezinnen met kinderen tot hoogbejaarden met rollators.

Door onze vereniging werd, evenals in vorig jaren, het succesvolle varen georganiseerd op de IJssel met vier historische schepen:de Zeldenrust (Van Waning Stichting), de Barito (Sipke Nieuwenhuis), de Goede-Gunst (Teun de Jong) en de Elizabeth (Piet de Waardt), die tussen Ouderkerk- (steiger), Capelle- (Vuyk-steiger), Nieuwerkerk- (molen Windlust), Krimpen aan den IJssel (steiger thv IJsseldijk 330) en Gouderak (passantensteiger) voeren. In al deze plaatsen langs de IJssel konden historische gebouwen bezocht worden. Een folder met alle benodigde informatie over het vaarschema en de te bezoeken monumenten was bij de deelnemende locaties beschikbaar. Ouderkerk aan den IJssel ontving dit jaar vooral veel belangstellenden uit Capelle-, Nieuwerkerk aan den IJssel, Gouderak en Moordrecht. In totaal maakten tegen de 300 personen gebruik van een vaartochtje op de Hollandsche IJssel.

In Ouderkerk was de Dorpskerk open. Bij de opening werd het carillon bespeeld. Erkwamen hier zo'n 175 enthousiaste bezoekers uit vele en soms wat verder gelegen plaatsen,zoals Papendrecht, Zevenbergen, Waddinxveen en Rotterdam. Er werd een uitgebreide expositie gehouden over de kerk, de beide grafkelders van het geslacht Van Nassau-Lalecq, het orgel, de armenzorg door de kerk in het verleden, het busongeluk van 20 november 1941en diverse andere onderwerpen. Verder maakten de bijzondere video-opnamen die in 2001 door Nico Holdermans in het praalgraf gemaakt zijn, deel uit van de expositie. Heel wat bezoekers lieten zich lovend uit over deze expositie. Er werden doorlopend rondleidingen gegeven. Het historische Kam-orgel uit 1854 werd de hele dag door verschillende organisten bespeeld. Belangstellenden konden een kijkje op de orgelgalerij nemen. De kerktoren kon onder begeleiding beklommen worden. Zo'n 100 bezoekers konden van het prachtige uitzicht vanaf de toren genieten. Het aantal belangstellenden was groter, maar door de gemeentelijke regelgeving werd het aantal mensen helaas beperkt.

In onze Oudheidskamer werd de expositie geopend over 25 jaar Historische Vereniging Ouderkerck op d'IJssel. Te zien is wat de vereniging in al die jaren zoal heeft gedaan.De vitrine is dit keer gevuld met allerlei fraaie objecten, ons in de loop der jaren geschonken. Er kwamen ruim 60 geinteresseerde bezoekers. Er was informatie over onze vereniging, over de vaartochten en een te maken dorpswandeling langs de vele monumenten in het dorp.

Het Atelier van de Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK) werd door 74 bezoekers bezocht. Ze konden kijken naar bodemvondsten uit alle kernen van de Krimpenerwaard en uit Krimpen aan den IJssel, die werden tentoongesteld in de nieuwe vitrines. Bovendien lagen op de diverse tafels vele vondsten die de vrijwilligers naar boven hadden gehaald in december vorig jaar, op de locatie van het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 42 in Ouderkerk. Er werd tevens een doorlopende diapresentatie gegeven van de vele activiteiten waar de SAK en haar voorgangers zich voor heeft ingezet. Verder hing er een kleine fotoreportage van diverse belangrijke vondsten. Los van het atelier had de SAK dit jaar een buitenlocatie, op de plek waar het Oude Raadhuis in Ouderkerk heeft gestaan, waar kinderen onder leiding van  vrijwilligers, konden zoeken naar munten en andere metalen die onder de grond lagen, met behulp van een metaaldetector. Hiervan werd door ca 20 kinderen driftig gebruik gemaakt.

Ook de Oude Algemene Begraafplaats met het unieke gereconstrueerde Baarhuisje en het grafmonument van A.J. Schelling kon de gehele dag bezocht worden. De begraafplaats is in gebruik geweest van 1828 tot 1985.

 Al met al weer een zeer succesvolle en geslaagde Open Monumentendag.

 Alle medewerkers aan deze dag: van harte bedankt voor jullie geweldige inzet!

omd2023dorpsstraat19 omd 2023omd 2023vitrineateliersak 2023OMD 2023 - 9 sept. - foto Nico HoldermansOMD 2023 - 9 sept. - 2 foto Nico HoldermansOMD 2023 - 9 sept.2 - foto Nico Holdermansvaartocht 2023elizabeth 2023

 =====================================================================================================================

OPEN MONUMENTEN DAG 2022

Op zaterdag 10 September 2022 was het Open Monumenten Dag.

Het thema van deze Open Monumenten Dag was: Duurzaam duurt het langst.

De dag begon dit jaar met bewolking, enige wind en een koele temperatuur. Dit was te merken aan de deelnemers, welke dit keer niet vroeg op pad gingen. Het weer werd echter steeds beter en al spoedig brak de zon door en kwam het bezoek goed op gang. Er werd genoten van de bezienswaardigheden en van de vaartochten. Alle leeftijden waren net als voorgaande keren vertegenwoordigd, van gezinnen met kinderen tot hoogbejaarden.

Door onze vereniging werd, evenals in vorig jaren, het succesvolle varen georganiseerd op de Hollandsche IJssel met drie historische schepen:de Barito (Sipke Nieuwenhuis), de Goede-Gunst (Teun de Jong) en de Elizabeth (Piet de Waardt), die tussen Ouderkerk-  (steiger), Nieuwerkerk- (molen Windlust), Krimpen aan den IJssel (steiger thv IJsseldijk 330) en Gouderak (steiger) voeren. In deze plaatsen konden verschillende historische gebouwen bezocht worden. Een folder met alle benodigde informatie over het vaarschema en de te bezoeken monumenten was bij alle deelnemende locaties beschikbaar. Ouderkerk ontving dit jaar vooral veel belangstelling uit Nieuwerkerk aan den IJssel, Gouderak en Moordrecht. In totaal maakten meer dan 200 personen gebruik van een vaartocht op de IJssel.

In Ouderkerk was de Dorpskerk open. Erkwamen hier ruim 300 enthousiaste bezoekers uit vele en soms ver gelegen plaatsenzoals 's-Hertogenbosch en Finsterwolde (Groningen). Er werd een uitgebreide expositie gehouden over de kerk, de beide grafkelders van het geslacht Van Nassau-Lalecq, het orgel, de armenzorg door de kerk in het verleden, het busongeluk van 20 november 1941en diverse andere onderwerpen. Verder maakten de bijzondere video-opnamen die in 2001 door Nico Holdermans in het praalgraf gemaakt zijn, deel uit van de expositie. Heel wat bezoekers lieten zich lovend uit over deze expositie. Er werden doorlopend rondleidingen gegeven. Het historische Kam-orgel uit 1854 werd de hele dag door verschillende organisten bespeeld. De kerktoren kon weer onder begeleiding beklommen worden. Daar werd door zo een 120 bezoekers gebruik van gemaakt.

In onze Oudheidskamer werd de boeiende expositie geopend over de watersnoodramp van 1953 en de strenge winter van 1963. Te zien tot medio 2023. Er kwamen tegen de 80 zeer geinteresseerde bezoekers. Er was informatie over onze vereniging, de vaartochten en over een te maken dorpswandeling met de te bekijken monumenten in het dorp.

De Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK) liet in haar Atelier de volgende activiteiten zien: Kelder : Wassen en schoonmaken van vondsten. Ontvangstruimte : Tentoonstelling van vondsten uit de Krimpenerwaard met uitleg ter plekke en een permanente presentatie met dias over haar werk. Achterkamer : Determineren van vondsten. Tevens was er op het plaatsje achter voor kinderen de mogelijkheid om in een zandbak te zoeken naar verborgen schatten. Er lagen vragenformulieren en informatiefolders voor de ca. 60 enthousiaste bezoekers om mee te nemen.

Ook de Oude Algemene Begraafplaats met het unieke gereconstrueerde Baarhuisje en het grafmonument van A.J. Schelling kon de gehele dag bezocht worden. De begraafplaats is in gebruik geweest van 1828 tot 1985.

Alle medewerkers aan deze dag: van harte bedankt voor jullie geweldige inzet!

 

 OMD 2022 OUDHEIDSKAMEROMD2022GOEDEGUNSTEen uitgebreide expositie waar veel belangstelling voor was

===========================================================================================================

Open Monumenten Dag 2021

Op zaterdag 11 September 2021 was het Open Monumenten Dag. 

Het thema van deze Open Monumenten Dag was: Mijn monument, is jouw monument.

De dag begon dit jaar goed met bewolking, weinig wind en een aangename temperatuur. Dit was te merken aan de deelnemers, welke al vroeg op pad gingen. Aan het begin van de middag verstoorde een felle regenbui de pret maar al spoedig brak de zon weer door en werd genoten van de bezienswaardigheden en vaartochten. Alle leeftijden waren net als voorgaande keren vertegenwoordigd, van gezinnen met kinderen tot hoogbejaarden. 

Door onze vereniging werd, evenals in vorig jaren, het succesvolle varen georganiseerd op de Hollandsche IJssel met drie historische schepen:de Barito (Sipke Nieuwenhuis), de Goede-Gunst (Teun de Jong) en de Elizabeth (Piet de Waardt), die tussen Ouderkerk-, Nieuwerkerk- (molen Windlust), Krimpen aan den IJssel (molen Schelvenaer) en Gouderak voeren. In deze plaatsen konden verschillende historische gebouwen bezocht worden. Een folder met alle benodigde informatie over het vaarschema en de te bezoeken monumenten was bij alle deelnemende locaties beschikbaar. Vanuit Ouderkerk was er dit jaar vooral belangstelling voor de vaart naar de Windlust en Gouderak. In totaal maakten meer dan 200 personen gebruik van een vaartocht op de IJssel. 

In Ouderkerk was de Dorpskerk open. Dit jaar werd de Open Monumentendag daar geopend met een bespeling van het carillon. Er kwamen hier ruim 100 enthousiaste bezoekers uit vele en soms ver gelegen plaatsen. In de kerk werd een uitgebreide expositie gehouden over de kerk, de beide grafkelders van het geslacht Nassau-Lalecq, het orgel, de armenzorg door de kerk in het verleden en het busongeluk van 20 november 1941. Verder maakten de bijzondere video-opnamen die in 2001 door Nico Holdermans in het praalgraf gemaakt zijn, deel uit van de expositie. Heel wat bezoekers lieten zich lovend uit over deze expositie. Er werden doorlopend rondleidingen gegeven. Het historische Kam-orgel uit 1854 werd de hele dag door verschillende organisten bespeeld. Helaas konden bezoekers dit jaar i.v.m. de coronamaatregelen niet op de orgelgalerij kijken. 

In onze Oudheidskamer werd de interessante expositie geopend over 75 jaar bevrijding in Ouderkerk, nadenken over en terugdenken aan vijf lange jaren van bezetting, welke inhaakt op de landelijke herdenkingen over de tweede wereldoorlog en met name gaat over de Ouderkerkse oorlogsslachtoffers. Te zien tot medio 2022. Er kwamen ruim 50 bezoekers. Er is voor euro 2,- een boekje te koop met de beschrijving van een te maken dorpswandeling en informatie over de te bekijken monumenten in het dorp. 

Ook de Oude Algemene Begraafplaats met het unieke gereconstrueerde Baarhuisje en het grafmonument van A.J. Schelling kon de gehele dag bezocht worden. De begraafplaats is in gebruik geweest van 1828 tot 1985. 

Al met al weer een zeer succesvolle en geslaagde Open Monumenten Dag. 

Alle medewerkers aan deze dag: van harte bedankt voor jullie geweldige inzet!

 omd2021eomd2021d20210911 120948 Middel

 =====================================================================================================================