logohvo

Overigen

 

OPEN MONUMENTENDAG 2023

Op zaterdag 9 September 2023 was het Open Monumenten Dag.

Het thema van deze Open Monumentendag was: Levend erfgoed ‘Als monumenten konden praten’. De verhalen van de monumenten werden centraal gesteld met gebeurtenissen die in en rondom het monument hebben plaatsgevonden. Voor het eerst werden op deze dag al vroeg tropische temperaturen bereikt. Dit was te merken aan de deelnemers, die dit keer al vroeg op pad gingen. Er werd genoten van de bezienswaardigheden en van de vaartochten met een verkoelend windje op het water. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd, net als voorgaande jaren, van gezinnen met kinderen tot hoogbejaarden met rollators.

Door onze vereniging werd, evenals in vorig jaren, het succesvolle varen georganiseerd op de IJssel met vier historische schepen:de “Zeldenrust” (Van Waning Stichting), de “Barito” (Sipke Nieuwenhuis), de “Goede-Gunst” (Teun de Jong) en de “Elizabeth” (Piet de Waardt), die tussen Ouderkerk- (steiger), Capelle- (Vuyk-steiger), Nieuwerkerk- (molen Windlust), Krimpen aan den IJssel (steiger thv IJsseldijk 330) en Gouderak (passantensteiger) voeren. In al deze plaatsen langs de IJssel konden historische gebouwen bezocht worden. Een folder met alle benodigde informatie over het vaarschema en de te bezoeken monumenten was bij de deelnemende locaties beschikbaar. Ouderkerk aan den IJssel ontving dit jaar vooral veel belangstellenden uit Capelle-, Nieuwerkerk aan den IJssel, Gouderak en Moordrecht. In totaal maakten tegen de 300 personen gebruik van een vaartochtje op de Hollandsche IJssel.

In Ouderkerk was de Dorpskerk open. Bij de opening werd het carillon bespeeld. Erkwamen hier zo'n 175 enthousiaste bezoekers uit vele en soms wat verder gelegen plaatsen,zoals Papendrecht, Zevenbergen, Waddinxveen en Rotterdam. Er werd een uitgebreide expositie gehouden over de kerk, de beide grafkelders van het geslacht Van Nassau-Lalecq, het orgel, de armenzorg door de kerk in het verleden, het busongeluk van 20 november 1941en diverse andere onderwerpen. Verder maakten de bijzondere video-opnamen die in 2001 door Nico Holdermans in het praalgraf gemaakt zijn, deel uit van de expositie. Heel wat bezoekers lieten zich lovend uit over deze expositie. Er werden doorlopend rondleidingen gegeven. Het historische Kam-orgel uit 1854 werd de hele dag door verschillende organisten bespeeld. Belangstellenden konden een kijkje op de orgelgalerij nemen. De kerktoren kon onder begeleiding beklommen worden. Zo'n 100 bezoekers konden van het prachtige uitzicht vanaf de toren genieten. Het aantal belangstellenden was groter, maar door de gemeentelijke regelgeving werd het aantal mensen helaas beperkt.

In onze Oudheidskamer werd de expositie geopend over 25 jaar Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel. Te zien is wat de vereniging in al die jaren zoal heeft gedaan.De vitrine is dit keer gevuld met allerlei fraaie objecten, ons in de loop der jaren geschonken. Er kwamen ruim 60 geïnteresseerde bezoekers. Er was informatie over onze vereniging, over de vaartochten en een te maken dorpswandeling langs de vele monumenten in het dorp.

Het Atelier van de Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK) werd door 74 bezoekers bezocht. Ze konden kijken naar bodemvondsten uit alle kernen van de Krimpenerwaard én uit Krimpen aan den IJssel, die werden tentoongesteld in de nieuwe vitrines. Bovendien lagen op de diverse tafels vele vondsten die de vrijwilligers naar boven hadden gehaald in december vorig jaar, op de locatie van het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 42 in Ouderkerk. Er werd tevens een doorlopende diapresentatie gegeven van de vele activiteiten waar de SAK en haar voorgangers zich voor heeft ingezet. Verder hing er een kleine fotoreportage van diverse belangrijke vondsten. Los van het atelier had de SAK dit jaar een buitenlocatie, op de plek waar het Oude Raadhuis in Ouderkerk heeft gestaan, waar kinderen onder leiding van één van de vrijwilligers, konden zoeken naar munten en andere metalen die onder de grond lagen, met behulp van een metaaldetector. Hiervan werd door ca 20 kinderen driftig gebruik gemaakt.

Ook de Oude Algemene Begraafplaats met het unieke gereconstrueerde Baarhuisje en het grafmonument van A.J. Schelling kon de gehele dag bezocht worden. De begraafplaats is in gebruik geweest van 1828 tot 1985.

 Al met al weer een zeer succesvolle en geslaagde Open Monumentendag.

 Alle medewerkers aan deze dag: van harte bedankt voor jullie geweldige inzet!

omd2023dorpsstraat19 omd 2023omd 2023vitrineateliersak 2023OMD 2023 - 9 sept. - foto Nico HoldermansOMD 2023 - 9 sept. - 2 foto Nico HoldermansOMD 2023 - 9 sept.2 - foto Nico Holdermansvaartocht 2023elizabeth 2023

 =====================================================================================================================

OPEN MONUMENTEN DAG 2022

Op zaterdag 10 September 2022 was het Open Monumenten Dag.

Het thema van deze Open Monumenten Dag was: “Duurzaam duurt het langst”.

De dag begon dit jaar met bewolking, enige wind en een koele temperatuur. Dit was te merken aan de deelnemers, welke dit keer niet vroeg op pad gingen. Het weer werd echter steeds beter en al spoedig brak de zon door en kwam het bezoek goed op gang. Er werd genoten van de bezienswaardigheden en van de vaartochten. Alle leeftijden waren net als voorgaande keren vertegenwoordigd, van gezinnen met kinderen tot hoogbejaarden.

Door onze vereniging werd, evenals in vorig jaren, het succesvolle varen georganiseerd op de Hollandsche IJssel met drie historische schepen:de “Barito” (Sipke Nieuwenhuis), de “Goede-Gunst” (Teun de Jong) en de “Elizabeth” (Piet de Waardt), die tussen Ouderkerk-  (steiger), Nieuwerkerk- (molen Windlust), Krimpen aan den IJssel (steiger thv IJsseldijk 330) en Gouderak (steiger) voeren. In deze plaatsen konden verschillende historische gebouwen bezocht worden. Een folder met alle benodigde informatie over het vaarschema en de te bezoeken monumenten was bij alle deelnemende locaties beschikbaar. Ouderkerk ontving dit jaar vooral veel belangstelling uit Nieuwerkerk aan den IJssel, Gouderak en Moordrecht. In totaal maakten meer dan 200 personen gebruik van een vaartocht op d’IJssel.

In Ouderkerk was de Dorpskerk open. Erkwamen hier ruim 300 enthousiaste bezoekers uit vele en soms ver gelegen plaatsenzoals 's-Hertogenbosch en Finsterwolde (Groningen). Er werd een uitgebreide expositie gehouden over de kerk, de beide grafkelders van het geslacht Van Nassau-Lalecq, het orgel, de armenzorg door de kerk in het verleden, het busongeluk van 20 november 1941en diverse andere onderwerpen. Verder maakten de bijzondere video-opnamen die in 2001 door Nico Holdermans in het praalgraf gemaakt zijn, deel uit van de expositie. Heel wat bezoekers lieten zich lovend uit over deze expositie. Er werden doorlopend rondleidingen gegeven. Het historische Kam-orgel uit 1854 werd de hele dag door verschillende organisten bespeeld. De kerktoren kon weer onder begeleiding beklommen worden. Daar werd door zo’n 120 bezoekers gebruik van gemaakt.

In onze Oudheidskamer werd de boeiende expositie geopend over de watersnoodramp van 1953 en de strenge winter van 1963. Te zien tot medio 2023. Er kwamen tegen de 80 zeer geïnteresseerde bezoekers. Er was informatie over onze vereniging, de vaartochten en over een te maken dorpswandeling met de te bekijken monumenten in het dorp.

De Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK) liet in haar Atelier de volgende activiteiten zien: Kelder – Wassen en schoonmaken van vondsten. Ontvangstruimte – Tentoonstelling van vondsten uit de Krimpenerwaard met uitleg ter plekke en een permanente presentatie met dia’s over haar werk. Achterkamer – Determineren van vondsten. Tevens was er op het plaatsje achter voor kinderen de mogelijkheid om in een zandbak te zoeken naar “verborgen schatten”. Er lagen vragenformulieren en informatiefolders voor de ca. 60 enthousiaste bezoekers om mee te nemen.

Ook de Oude Algemene Begraafplaats met het unieke gereconstrueerde Baarhuisje en het grafmonument van A.J. Schelling kon de gehele dag bezocht worden. De begraafplaats is in gebruik geweest van 1828 tot 1985.

Al met al weer een zeer succesvolle en geslaagde Open Monumenten Dag.

Alle medewerkers aan deze dag: van harte bedankt voor jullie geweldige inzet!

 

 OMD 2022 OUDHEIDSKAMEROMD2022DORPSSTRAAT19OMD2022GOEDEGUNSTEen uitgebreide expositie waar veel belangstelling voor was

===========================================================================================================

Open Monumenten Dag 2021

Op zaterdag 11 September 2021 was het Open Monumenten Dag. 

Het thema van deze Open Monumenten Dag was: “Mijn monument, is jouw monument”.

De dag begon dit jaar goed met bewolking, weinig wind en een aangename temperatuur. Dit was te merken aan de deelnemers, welke al vroeg op pad gingen. Aan het begin van de middag verstoorde een felle regenbui de pret maar al spoedig brak de zon weer door en werd genoten van de bezienswaardigheden en vaartochten. Alle leeftijden waren net als voorgaande keren vertegenwoordigd, van gezinnen met kinderen tot hoogbejaarden. 

Door onze vereniging werd, evenals in vorig jaren, het succesvolle varen georganiseerd op de Hollandsche IJssel met drie historische schepen:de “Barito” (Sipke Nieuwenhuis), de “Goede-Gunst” (Teun de Jong) en de “Elizabeth” (Piet de Waardt), die tussen Ouderkerk-, Nieuwerkerk- (molen Windlust), Krimpen aan den IJssel (molen Schelvenaer) en Gouderak voeren. In deze plaatsen konden verschillende historische gebouwen bezocht worden. Een folder met alle benodigde informatie over het vaarschema en de te bezoeken monumenten was bij alle deelnemende locaties beschikbaar. Vanuit Ouderkerk was er dit jaar vooral belangstelling voor de vaart naar de Windlust en Gouderak. In totaal maakten meer dan 200 personen gebruik van een vaartocht op d’IJssel. 

In Ouderkerk was de Dorpskerk open. Dit jaar werd de Open Monumentendag daar geopend met een bespeling van het carillon. Er kwamen hier ruim 100 enthousiaste bezoekers uit vele en soms ver gelegen plaatsen. In de kerk werd een uitgebreide expositie gehouden over de kerk, de beide grafkelders van het geslacht Nassau-Lalecq, het orgel, de armenzorg door de kerk in het verleden en het busongeluk van 20 november 1941. Verder maakten de bijzondere video-opnamen die in 2001 door Nico Holdermans in het praalgraf gemaakt zijn, deel uit van de expositie. Heel wat bezoekers lieten zich lovend uit over deze expositie. Er werden doorlopend rondleidingen gegeven. Het historische Kam-orgel uit 1854 werd de hele dag door verschillende organisten bespeeld. Helaas konden bezoekers dit jaar i.v.m. de coronamaatregelen niet op de orgelgalerij kijken. 

In onze Oudheidskamer werd de interessante expositie geopend over “75 jaar bevrijding in Ouderkerk, nadenken over en terugdenken aan vijf lange jaren van bezetting”, welke inhaakt op de landelijke herdenkingen over de tweede wereldoorlog en met name gaat over de Ouderkerkse oorlogsslachtoffers. Te zien tot medio 2022. Er kwamen ruim 50 bezoekers. Er is voor â‚¬ 2,- een boekje te koop met de beschrijving van een te maken dorpswandeling en informatie over de te bekijken monumenten in het dorp. 

Ook de Oude Algemene Begraafplaats met het unieke gereconstrueerde Baarhuisje en het grafmonument van A.J. Schelling kon de gehele dag bezocht worden. De begraafplaats is in gebruik geweest van 1828 tot 1985. 

Al met al weer een zeer succesvolle en geslaagde Open Monumenten Dag. 

Alle medewerkers aan deze dag: van harte bedankt voor jullie geweldige inzet!

 omd2021eomd2021d20210911 120948 Middel

 =========================================================================================================================

OPEN MONUMENTEN DAG 2019 - OUDERKERK AAN DEN IJSSEL
 
Op zaterdag 14 September 2019 was het Open Monumenten Dag.
 
Het thema van deze Open Monumenten Dag was: “Plekken van Plezier”. De dag begon dit jaar goed met een stralende zon, weinig wind en een aangename temperatuur. Dit was te merken aan het aantal deelnemers, welke reeds vroeg op pad gingen en genoten van alle bezienswaardigheden en vaartochten. Alle leeftijden waren net als voorgaande jaren vertegenwoordigd, van gezinnen met baby’s of kleuters tot hoogbejaarden.
 
IMG 3134 MediumIMG 3150 MediumIMG 3140 MediumIMG 3152 Medium
 
Door onze vereniging werd, evenals in de vorig jaren, het succesvolle varen georganiseerd op de Hollandsche IJssel met vier historische schepen: de “Zeldenrust” (van Waning Stichting, Henk Speksnijder), de “Nieuwe-Zorg” (Siem de Jong), de “Goede-Gunst” (Teun de Jong) en de “Elizabeth” (Piet de Waardt), die tussen Ouderkerk-, Krimpen- en Capelle aan den IJssel voeren. In deze plaatsen konden verschillende historische gebouwen bezocht worden. Een folder met alle benodigde informatie was bij vele deelnemende locaties beschikbaar. In totaal maakten meer dan 300 personen deze reis. Voor het eerst dit jaar werd er ook vanuit Ouderkerk naar de molen “Windlust” in Nieuwerkerk aan den IJssel gevaren en vandaar naar Gouderak. Ook hier was veel belangstelling voor. Een folder met de vaargegevens en de activiteiten in Nieuwerkerk aan den IJssel, Gouderak en Moordrecht was eveneens beschikbaar.
 
20190914 140000 Medium20190914 101640 Medium
 
In Ouderkerk was de Dorpskerk open. Er kwamen hier ruim 350 enthousiaste bezoekers uit vele en soms ver gelegen plaatsen. In de kerk werd een uitgebreide expositie gehouden over de kerk, de beide grafkelders van het geslacht Nassau-Lalecq, het orgel, de armenzorg door de kerk in het verleden en het busongeluk van 20 november 1941. Verder maakten de bijzondere video-opnamen die in 2001 door Nico Holdermans in het praalgraf gemaakt zijn, deel uit van de expositie. Ook was er een presentatie over symboliek in de Dorpskerk. Heel wat bezoekers lieten zich lovend uit over de expositie. Van plaatselijk kunstenaar Cor Visser waren enkele fraaie schilderijen van de Dorpskerk te zien. Het historische Kam-orgel uit 1854 werd de hele dag bespeeld. Bezoekers mochten op de orgelgalerij kijken en tientallen bezoekers hebben dat dan ook gedaan. Er werden doorlopend rondleidingen gegeven. De toren kon o.l.v. gidsen beklommen worden. Veel bezoekers hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
In onze Oudheidskamer werd een interessante expositie geopend over “Feesten in Ouderkerk”, welke inhaakt op het thema van Open Monumentendag en te zien is tot medio 2020. Er kwamen ruim 75 bezoekers. Er is daar voor € 2,- een boekje te koop met de beschrijving van een te maken dorpswandeling en informatie over de te bekijken monumenten in het dorp.
 
Ook de Oude Algemene Begraafplaats met het unieke gereconstrueerde Baarhuisje en het grafmonument van A.J. Schelling kon de gehele dag bezocht worden. De begraafplaats is in gebruik geweest van 1828 tot 1985.
 
Verder werd er door winkeliers in het centrum van het dorp op verschillende manieren aandacht besteed aan Open Monumentendag:
Choco-Kado “De Berekuil” aan de Kalverstraat hield  “Open Huis”. In deze winkel worden nog op ambachtelijke wijze allerlei chocoladeproducten gemaakt. Er werd op feestelijke wijze aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan. “Bloemen & Wonen Bij Liza” hield eveneens “Open Huis”. De winkel is ondergebracht in een van de oudste panden aan de Dorpsstraat; een pand dat dateert uit 1686. Diverse authentieke elementen, zoals een bedstee,een schouw, plavuizen, wandtegels en houten vloeren zijn er nog te zien. Keramiek kunstenares Hanneke van Vliet liet in haar atelier allerlei fraaie producten en kunstwerken op het gebied van keramiek zien en ook “Oud Nieuws Wonen”, iets verder aan de Dorpsstraat gelegen, hield “Open Huis”.
 
Al met al weer een zeer succesvolle en geslaagde Open Monumenten Dag.
 
Alle medewerkers aan deze dag: van harte bedankt voor jullie geweldige inzet!
 
============================================================================= 
IMG 2829 Medium  IMG 2832 Medium
 IMG 2837 Medium  IMG 2882 Medium

OPEN MONUMENTEN DAG 2018 in OUDERKERK aan den IJSSEL

Op zaterdag 8 September 2018 was het Open Monumenten Dag.

Het thema van deze Open Monumenten Dag was: “In Europa”.

De dag begon dit jaar goed met een zonnetje en gelukkig viel er nauwelijks regen. Dit was te merken aan het aantal deelnemers, welke reeds vroeg op pad gingen en genoten van alle bezienswaardigheden en vaartochten. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd, van gezinnen met baby’s of kleuters tot hoogbejaarden.

Door onze vereniging werd, evenals in de vorig jaren, het succesvolle varen georganiseerd op de Hollandsche IJssel met vier historische schepen: de “Zeldenrust” (van Waning Stichting, Dick Eikelenboom), de “Tijdgeest” (Piet Mourik), de “Goede Gunst” (Teun de Jong) en de “Elizabeth” (Piet de Waardt), die tussen Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel voeren. In deze plaatsen konden verschillende historische gebouwen bezocht worden. Een fraaie folder met alle benodigde informatie was bij vele deelnemende locaties beschikbaar. In totaal maakten ruim 300 personen deze reis. Voor de “Tijdgeest” was dit de laatste reis op Open Monumentendag, want schipper Piet Mourik heeft gezien zijn leeftijd het schip helaas voor ons aan het buitenland verkocht.

In Ouderkerk was de Dorpskerk open. Er kwamen hier zo’n 500 enthousiaste bezoekers uit vele plaatsen. In de kerk werd een uitgebreide expositie gehouden over de kerk, de beide grafkelders van het geslacht Nassau-Lalecq, het orgel en het busongeluk van 20 november 1941. Verder maakten de bijzondere video-opnamen die in 2001 door Nico Holdermans in het praalgraf gemaakt zijn, deel uit van de expositie. Ook waren er presentaties over “Symboliek in de Dorpskerk”, “Begraven in en om de Dorpskerk” en over het thema van Open Monumentendag “In Europa”. Bij dit laatste thema werd o.a. aandacht besteed aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella (Spanje), die in de middeleeuwen langs de Dorpskerk liep en de herkomst van het geslacht Nassau (Duitsland). Van plaatselijk kunstenaar Cor Visser waren enkele fraaie schilderijen van de Dorpskerk te zien. Het historische Kam-orgel uit 1854 werd de hele dag bespeeld. Er werden doorlopend rondleidingen gegeven. De toren kon o.l.v. een gids beklommen worden.

In onze Oudheidskamer werd een interessante expositie geopend over “Zorg en welzijn”, te zien tot medio 2019. Er kwamen tegen de 60 bezoekers. Er is daar nu voor € 2,- een boekje te koop met de beschrijving van een zelf te maken dorpswandeling en informatie over de te bekijken monumenten en haar vroegere bewoners.

Verder werd er door winkeliers in het centrum van het dorp op verschillende manieren aandacht besteed aan Open Monumentendag:
Choco-Kado “De Berekuil” aan de Kalverstraat hield  “Open Huis”. In deze winkel worden nog op ambachtelijke wijze allerlei chocoladeproducten gemaakt. De eigenaar van deze winkel besteedt steeds op bijzondere wijze aandacht aan Open Monumentendag.
“Bloemen & Wonen Bij Liza” hield eveneens “Open Huis”. De winkel is ondergebracht in een van de oudste panden aan de Dorpsstraat; een pand dat dateert uit 1686. Diverse authentieke elementen, zoals een bedstee,een schouw, plavuizen, wandtegels en houten vloeren zijn er nog te zien. Keramiek kunstenares Hanneke van Vliet liet in haar atelier allerlei fraaie producten en kunstwerken op het gebied van keramiek zien en ook “Oud Nieuws Brocante”, iets verder aan de Dorpsstraat gelegen, hield “Open Huis”.

Op enige afstand van het centrum van het dorp kon ook de Oude Algemene Begraafplaats bezocht worden met baarhuisje en grafmonument van A.J. Schelling. Deze begraafplaats is in gebruik geweest van 1828 tot 1985. Bezienswaardigheden op deze begraafplaats zijn het gereconstrueerde baarhuisje uit circa 1850 en een grafmonument uit het laatste kwart van de 19de eeuw, opgericht ter nagedachtenis aan A.J. Schelling. Hij is op 18 september 1854 in Ouderkerk aan den IJssel geboren en op 3 mei 1883 in Caïro (Egypte) overleden. Het grafmonument bevindt zich nabij het hekwerk langs de dijk. Het natuurstenen monument bestaat uit een sokkel met inscriptie, waarop een afgebroken zuil geplaatst is. Het is een karakteristiek voorbeeld van een in neoclassicistische stijl vormgegeven grafmonument.

Al met al weer een zeer succesvolle en geslaagde Open Monumenten Dag.

Alle medewerkers aan deze dag: van harte bedankt voor jullie geweldige inzet!

======================================================================================================================================

OPEN MONUMENTEN DAG 2017 - OUDERKERK AAN DEN IJSSEL

Op zaterdag 9 September 2017 was het Open Monumenten Dag.

Het thema van deze Open Monumenten Dag was: Boeren, burgers en buitenlui.

De dag begon met regen en aan het begin van de middag was er zelfs hagel en onweer, maar aan het einde brak gelukkig de zon door. De deelnemers lieten zich hierdoor echter niet afschrikken en genoten van alle bezienswaardigheden en vaartochten. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd, van piep jong tot hoog bejaard. Ook burgemeester Roel Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard bezocht onverwacht onze Dorpskerk en de historische schepen Tijdgeest en Goede Gunst.

Door onze vereniging werd, evenals in de vorig jaren, het succesvolle varen georganiseerd op de Hollandsche IJssel met vier historische schepen: de Zeldenrust (van Waning Stichting, Jacco Pols), de Tijdgeest (Piet Mourik), de Goede Gunst (Teun de Jong) en de Elizabeth (Piet de Waardt), die tussen Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel voeren. In deze plaatsen konden verschillende historische gebouwen bezocht worden. Een fraaie folder met alle benodigde informatie was bij deelnemende locaties beschikbaar. In totaal maakten ruim 100 personen deze reis.

In Ouderkerk was de Dorpskerk open, er kwamen hier ruim 100 bezoekers uit vele plaatsen. Nico Holdermans memoreerde dat de Dorpskerk reeds 25 jaar deel neemt aan Open Monumentendag. Tijdens het optreden van het kamerkoor "Pro Musica" werd door Arie Jan Meijer het eerste exemplaar van een boekje met een dorpswandeling gepresenteerd aan wethouder Pieter Neven van de gemeente Krimpenerwaard. Dit boekje met veel informatie en foto's over de monumenten en haar bewoners in het centrum van Ouderkerk is uitgegeven door onze Historische Vereniging en nu in de Oudheidskamer te koop. In de kerk werd een uitgebreide expositie gehouden over de kerk, de beide grafkelders, het orgel en het busongeluk van 20 november 1941. Verder maakten de bijzondere video-opnamen die in 2001 door Nico Holdermans in het praalgraf gemaakt zijn, deel uit van de expositie. Ook waren er een presentaties over Symboliek in de Dorpskerk en over het thema van Open Monumentendag Boeren, burgers en buitenlui. Het historische Kam-orgel uit 1854 werd de hele dag bespeeld. Er werden doorlopend rondleidingen gegeven. De toren kon elk heel en half uur o.l.v. een gids beklommen worden.

In onze Oudheidskamer werd een boeiende expositie geopend over Boeren, burgers en buitenlui, te zien tot medio 2018. Er kwamen ruim 50 bezoekers en in de middag werd er met een gids een dorpswandeling in de omgeving van de Dorpskerk gemaakt. Er is voor euro 2,-een boekje te koop met de beschrijving van deze wandeling en informatie over de bekeken monumenten en haar bewoners.

Verder werd er door winkeliers in het centrum van het dorp op verschillende manieren aandacht besteed aan Open Monumentendag:

Choco-Kado De Berekuil aan de Kalverstraat hield Open Huis. In deze winkel worden nog op ambachtelijke wijze allerlei chocoladeproducten gemaakt. De eigenaar van deze winkel besteedt steeds op bijzondere wijze aandacht aan Open Monumentendag. Zo ook dit jaar weer. Het meer dan 100 jaar oude Aannemers- en Timmerbedrijf A. Goudriaan en Zn. hield "Open Huis" In de "oude" werkplaats van het bedrijf aan de Dorpsstraat, waar gereedschappen en foto's te zien waren. Ook was er te zien hoe door dit bedrijf huizen worden opgevijzeld. Met een hoogwerker kon men tot ver in de omtrek kijken. Bloemen & Wonen Bij Liza hield eveneens Open Huis. De winkel is ondergebracht in een van de oudste panden aan de Dorpsstraat; een pand dat dateert uit 1686. Diverse authentieke elementen, zoals een bedstee,een schouw, plavuizen, wandtegels en houten vloeren zijn er nog te zien. Keramiek kunstenares Hanneke van Vliet liet in haar atelier allerlei fraaie producten en kunstwerken op het gebied van keramiek zien en ook Oud Nieuws Brocante, iets verder aan de Dopsstraat gelegen, hield Open Huis. Er is daar een grote hoeveelheid oude authentieke gebruiksvoorwerpen, meubelen, lampen enz. uit binnen- en buitenland te zien. In de oude schuur ernaast werd mooi houtsnijwerk vervaardigd.

Al met al weer een zeer succesvolle en geslaagde Open Monumenten Dag.

Alle medewerkers aan deze dag, van harte bedankt voor jullie geweldige inzet.

tijdgeest2 Small  IMG 1747 Medium
 OMD 2017 Dorpskerk opening 2  IMG 1741 Medium

 

=======================================================================