logohvo

Werkgroepen

 Werkgroepenoverleg

Een paar maal per jaar komen onderstaande werkgroepen bijeen in onze oudheidskamer om ervaringen en kennis uit te wisselen en de voortgang van de onderzoekprojecten te bespreken. Wij zijn op zoek naar mensen, die lid van een werkgroep willen worden. Heeft U belangstelling hiervoor, meldt U dan bij de voorzitter Jan Suyderhoud tel: 0180 681901

De volgende Werkgroepen zijn actief:

Volksverhalen en anekdoten

Deze werkgroep verzamelt volksverhalen en anekdoten uit de Krimpenerwaard en in het bijzonder uit Ouderkerk. Weet U een verhaal, laat het ons weten. Een voorbeeld vindt U hier.

Ansichten en Foto's

Deze werkgroep verzamelt ansichten en foto's uit Ouderkerk, door het scannen van originelen. Inmiddels is er een database van meer dan 1000 ansichten en foto's maar we zijn nog steeds op zoek naar onbekend materiaal. Heeft U iets, laat het ons weten. Deze ansichten en foto's vormen een zeer belangrijke basis voor al onze exposities en publicaties. Ook heeft de werkgroep een aantal CD's en DVD's uitgebracht welke zijn te bestellen, zie de rubriek Periodiek en CDs.

Monumenten

Deze werkgroep doet onderzoek naar de geschiedenis van Ouderkerkse monumenten en is ook gesprekspartner van onze Gemeente, met betrekking tot het behoud van onze historische dorpskern, monumentale gebouwen en boerderijen. Zo is ook het baarhuisje op de oude begraafplaats met onze hulp gerestuareerd. Het verzorgen van een begeleide dorpswandeling behoort eveneens tot de taak van de werkgroep. Een korte beschrijving van deze wandeling kunt U hier vinden. Er is een door deze werkgroep een boekje gemaakt van deze wandeling, met foto's van toen en nu, te koop voor euro 2,--. Zie de rubriek Periodiek en CDs. Ook de activiteiten voor Open Monumentendag (OMD) worden door deze werkgroep verzorgd. Voor ons belangrijkste monument; de Dorpskerk is een aparte werkgroep actief, zie hieronder.

Dorpskerk

Hier wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis van onze Dorpskerk. De resultaten zijn gepubliceerd in ons blad Op dIJssel en ook te vinden onder de rubriek Dorpskerk. Heeft U informtie of wilt U iets weten dan kan er contact worden opgenomen met: Nico Holdermans, tel. 0180 - 682953 (tijdens openstelling van de kerk: tel. 06 -12110727), e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Voorts wordt de kerk regelmatig opengesteld o.a. ook op Open Monumentendag.

Geschiedenis van Bedrijven en Middenstand

Deze werkgroep doet onderzoek naar de geschiedenis van Ouderkerkse bedrijven en instellingen, zoals Heuvelman Hout, de Brandweer, vroegere scheepswerven en ook vele (vroegere) middenstanders. De resultaten worden steeds gepubliceerd in ons blad Op dIJssel. Voor een overzicht van al onze publicaties, zie de rubriek Periodiek en CDs. Deze zijn via deze website te bestellen en ook in onze Oudheidskamer te verkrijgen. Deze werkgroep heeft onder andere een expositie en een lezing over de Ouderkerkse scheepswerven en over de middenstand verzorgd.

Genealogie

Onze leden kunnen naar eigen inzicht onderzoek doen naar familie of bekende Ouderkerkse geslachten. Ook onderzoek naar de bouwgeschiedenis en omnummering van panden in de loop der tijd wordt onderzocht. Resultaten worden gepubliceerd in ons blad Op dIJssel. Voor de bouwgeschiedenis van ons pand, Dorpsstraat 19, zie hier. Deze werkgroep heeft o. a. de expositie over 200 jaar Burgerlijke Stand verzorgd.

Wereldoorlog II

Deze werkgroep verzamelt gegevens en verhalen over de 2de wereldoorlog uit Ouderkerk. De resultaten worden tentoongesteld en gepubliceerd in (speciale) uitgaven van ons blad Op d'IJssel. Voor een overzicht van deze publicaties, zie de rubriek Periodiek en CDs. Weet U een verhaal of heeft u foto's en documentatie, laat het ons weten. Deze werkgroep heeft o. a. de expositie over 77 jaar bevrijding in Ouderkerk verzorgd.

Archeologie

Hier wordt onderzoek gedaan naar het verleden van Ouderkerk door onder meer omgevingsonderzoek, literatuuronderzoek en veldonderzoek binnen het samenwerkingsverband van de Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK). Heeft U informatie of wilt U iets weten, meldt het dan ons. Zie ook de rubriek archeologie.

De volgende Werkgroepen hebben hun werk afgerond:

Boerderijen

Steenplaatsen

Molens

Veer- en Bootdiensten

School van vroeger

Nuttig- en Sierhandwerken

750 jr Ouderkerk aan den IJssel

Nassau-Oranje en Ouderkerk

Begraven

Binnenvaart

Zorg en welzijn

Stickerboek 'Ouderkerk, een dorp met een rijke historie'

De resultaten van de bovengenoemde werkgroepen zijn gebruikt voor tentoonstellingen, lezingen, speciale uitgaven en voorts gepubliceerd in ons blad Op dIJssel en samengevat in CDs. Voor een overzicht van al onze publicaties, zie de rubriek Periodiek en CDs. Deze zijn te bestellen via e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en ook in onze Oudheidskamer te verkrijgen.