logohvo

De vereniging

De oprichting

Uit een expositie over "7 eeuwen binnenvaart", in 1998 in Ouderkerk a/d IJssel gehouden ontstond bij de organisatoren het initiatief om een historische vereniging op te richten, die zich niet alleen zou bezig houden met de binnenvaart, maar ook met de historie van het dorp in de breedste zin van het woord.

In februari 1999 was de oprichting een feit en sindsdien is de vereniging actief bezig geweest met haar doelstellingen gestalte te geven.

Doelstellingen

- het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van
Ouderkerk aan den IJssel;
- het vastleggen van die kennis in onder andere het ledenblad "Op d'IJssel";
- het stimuleren en het uitvoeren van studies en onderzoeken op historisch gebied;
- het stimuleren van het behoud en de bescherming van historische bebouwing,
monumenten, objecten van geschiedenis en kunst;
- het beheren van een kleine expositieruimte met wisselende tentoonstellingen.

Motto

Houd(t) Ouderkerks historie levend

 

Privacybeleid van de Historische Vereniging Ouderkerck op d'IJSSEL (HVO).

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HVO verwerkt van haar leden. Indien U lid wordt van HVO of om een andere reden  persoonsgegevens aan HVO verstrekt, geeft U uitdrukkelijk toestemming om Uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: HVO, p/a Uiterwaard 75 2841BL Moordrecht, KvK 29050781. 
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via emailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

2.Welke gegevens verwerkt HVO en voor welk doel
Voor Uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voorletters en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer.
Deze gegevens worden gebruikt voor de adressering van een ledenblad en correspondentie, alsmede om de betalingen van de leden te administreren.
I.p.v. een postadres kan ook gebruik gemaakt worden van een e-mailadres voor het verstrekken van informatie.

3.Bewaartermijnen
HVO verwerkt en bewaart Uw persoonsgegevens gedurende de duur van Uw lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van Uw persoonsgegevens heeft HVO passende technische en organisatorische maatregelingen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Via de ledenadministratie van HVO kunt U vragen om inzage van Uw persoonsgegevens, te wijzigen of te verwijderen.
Eventuele vragen of opmerkingen kunt U richten aan onze ledenadministratie, emailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

6. Wijzigingen
Wijzigingen in dit Privacy beleid worden via onze website bekend gemaakt.

Mei 2019