logohvo

Nieuws

Onze volgende ledenavond op is op vrijdag 15 maart 2024

De Drie Maenen, Abelenlaan 1, 2935 SB, Ouderkerk a/d IJssel aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 u. Bij binnenkomst wordt U een kop koffie/thee aangeboden. Introducees zijn welkom.

Het onderwerp van de lezing is  ‘Waterkeringen Hollandsche IJssel, verleden, heden en toekomst’ door twee medewerkers van het 750-jarige hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).

Voor de pauze vertelt Olaf van Twist, archivaris van HHSK, over het verleden van het hoogheemraadschap. In 1273 kreeg het de Schielands Hoge Zeedijk in beheer, later werden de dijken rond de Krimpenerwaard beheerd en onderhouden. Inmiddels zijn alle betrokken waterschappen gefuseerd. Na de stormramp van februari 1953 is in 1958 de Hollandsche IJsselkering gebouwd. De Hollandsche IJssel zelf en de waterkering zijn in beheer bij Rijkswaterstaat.

Na de pauze gaat Arie de Gelder, teamleider beleid waterkeringen bij HHSK, dieper in op de waterveiligheid in het verleden, heden en toekomst. Hij was onderhoudsmanager van de stormvloedkering en vertelt over het werk van Johan van Veen, grondlegger van de Deltawerken en ook secretaris van de Stormvloedcommissie. In de oorlog maakte Van Veen al plannen voor dammen in zeearmen, waarbij afsluiting van de Hollandsche IJssel bovenaan het verlanglijstje stond. Ook nu zijn er volop plannen voor verbetering van de waterveiligheid langs de Hollandsche IJssel. Deze worden toegelicht en in historisch perspectief geplaatst met een doorkijk naar 2050 en 2100.

stormvloedkering

Voor onze ledenavonden zie :Ledenbijeenkomsten (hvouderkerck.nl)

================================================================================== 

Korenvereniging ‘Oefening en Stichting’ in Ouderkerk aan den IJssel bestaat op 24 februari precies honderd jaar.

Op 5 februari 1924 kwam een groepje mensen bij elkaar om met elkaar te zingen. Op 24 februari werd de vereniging opgericht met als doel, het bevorderen van de koorzang, ter verheerlijking van Gods naam. En dat doen we nog steeds iedere donderdagavond. Al 100 jaar lang.

We hebben hard gewerkt aan een expositie over honderd jaar koorzang. We zijn in ons archief gedoken en hebben oude fotoalbums uitgeplozen. Daaruit zijn prachtige materialen tevoorschijn gekomen. Door onze vrijwilligers is een prachtige collage gemaakt over Christelijke Korenvereniging ‘Oefening en Stichting’ door de jaren heen. VAN HARTE WELKOM om deze te bewonderen vanaf 24 februari 2024 in de oudheidskamer van de Historische Vereniging. Tijdens de openingstijden is er iemand van het koor aanwezig om u meer te vertellen over het koor en haar geschiedenis.

koor begin

koor 50 jaar

==================================================================================

IN OF UIT DE OUDE DOOS??

Dit jaar bestaat de Historische Vereniging 25 jaar en komt het 100e nummer van Op d'IJssel uit. Naast de tentoonstelling over 25 jaar Historische Vereniging, die nu in d'Ouwe Backerij te zien is, willen we een fotoboek over Ouderkerk in het verleden gaan uitgeven.

Daaraan kunt u een bijdrage leveren. We zijn er van overtuigd dat er in veel dozen en albums oude foto's van Ouderkerk te vinden zijn, die het waard zijn om ook door andere bekeken te worden.

We willen u vragen deze foto's beschikbaar te stellen aan onze vereniging. We zullen ze dan scannen en als u toestemming geeft ze mogelijk in het fotoboek plaatsen.

Heeft u zo'n (schoenen)doos of een fotoalbum en bent u bereid de foto's beschikbaar te stellen, neemt u dan contact op met een van de bestuursleden van de Historische Vereniging. Dat kan telefonisch (zie bestuur) of via een mailtje aan: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

====================================================================

 

HISTORISCH STICKERBOEK OUDERKERK AAN DEN IJSSEL

Tot slot van de 12 weken durende spaaractie bij PLUS Vergeer van historische plaatjes voor het boek: "Ouderkerk, een dorp met een rijke historie", organiseerde PLUS Vergeer in samenwerking met de Historische Vereniging Ouderkerck op d'IJssel een ruilbeurs. Dit vond plaats in de grote zaal van De Drie Maenen op 1 april 2023 van 10.00 - 15.00 uur.

Het was een geweldige actie met een prachtige slotdag. Het eerste kwartaal van 2023, met tot slot deze ruildag, wordt een tijd om nooit te vergeten.

Ook namens de Historische Vereniging hartelijk dank aan PLUS Vergeer en alle vrijwilligers uit ons dorp en daarbuiten.

 

Plusboek_4_-_presentatie_17_jan._2023_-_foto_Nico_Holdermans.jpgruilbeurs3kleinruilbeurs1 klein

 

Inmiddels zij er vele opmerkingen en aanvullingen op de tekst gekomen, hieronder het laatste erratumblad dat bij het boek gevoegd kan worden.

Erratumblad versie april 2023 002

 

HET ALBUM OUDERKERK, EEN DORP MET EEN RIJKE HISTORIE TE KOOP

Als Historische Vereniging hebben we van Henk Vergeer een beperkt aantal albums ontvangen om te verkopen, met name aan leden die niet in Ouderkerk wonen. Iedereen die belangstelling heeft kan dit melden via: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Ook is het mogelijk als u nog een aantal stickers mist de nummers aan ons door te geven. Wij kunnen u daar nog wel aan helpen.

 

===================================================================
 
Voor het verslag van Open Monumenten Dag 2023 zie de rubriek overigen
 
dorpsstraat19 omd 2023omd2023steigerOMD 2023 - 9 sept. - 1foto Nico Holdermans
 
===================================================================

Gedenkplaat oorlogsmonument Ouderkerk aan den IJssel

Op maandag 8 november 2021 is de gedenkplaat met de namen van negen Ouderkerkse oorlogsslachtoffers op het oorlogsmonument in Ouderkerk aan den IJssel (aan De Maenstand, bij de muziektent) officieel onthuld. Dit is gebeurd in aanwezigheid van nabestaanden en een aantal genodigden.

Oorspronkelijk zou de plaat bij de dodenherdenking van 4 mei 2020 onthuld worden. Dit kon onder andere door het coronagebeuren niet doorgaan. Inmiddels is de plaat (50 cm x 40 cm groot) op het monument aangebracht.

Op de plaat staan de volgende namen vermeld: Bertus van Hoevelaken, Hendrik de Hoop, Arie Houweling, Marinus Oosterom, Bastiaan Pols, Gerrit Wouter Slappendel, Teunis Stouthart, Arie van Vliet en Pieter Vonk Noordegraaf.

Een lang gekoesterde wens van nabestaanden en ondergetekende is met de realisatie van de gedenkplaat in vervulling gegaan.

Voor ev. vragen kunt u contact opnemen met:

Nico Holdermans

Tel. 0180 682953 of 06 12110727

E-mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

IMG 8770  Gedenkplaat 2 oorlogsmonument O ad IJ 2- foto Nico Holdermansgedenkplaat - foto Aagje Lingen-Pols

 

==========================================================================================================
 
Werkgroepen
 
Een paar maal per jaar komen onze werkgroepen als het kan bijeen in onze oudheidskamer om ervaringen en kennis uit te wisselen en de voortgang van de onderzoekprojecten te bespreken.
Wij zijn op zoek naar mensen, die lid van een werkgroep willen worden. Heeft U belangstelling hiervoor, meldt U dan bij de voorzitter Jan Suyderhoud tel: 0180 681901
 
===========================================================================================
 
Vrijwilligers

Het bestuur en vrijwilligers zijn al vele jaren voor onze vereniging actief bezig. Ze worden steeds een jaartje ouder en zullen op een moment, als gevolg van hun leeftijd, helaas terugtreden.
Zonder een compleet bestuur en voldoende vrijwilligers komt een vereniging in gevaar en gaat ook veel kennis en kunde verloren.
Het is daarom van groot belang nu al uit te kijken naar mannen of vrouwen, die  vrijwilligerstaken willen uitvoeren en eventueel ook bestuurstaken overnemen.
Kennis van onze historie is niet een eerste vereiste, wel interesse daar voor.
Wij vragen om hier eens over na te denken en contact met ons op te nemen.
Wij kunnen dan gezamenlijk besluiten welke werkzaamheden het meest geschikt en interessant zijn.
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met een van onze bestuursleden voor inlichtingen of het maken van een afspraak.